Pakket voorgesteld om arbeidsmarkt en sociale zekerheid Sint Maarten te hervormen

De arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel van Sint Maarten kunnen worden versterkt door een evenwichtig pakket met hervormingen gericht op het uitbreiden van de werknemersverzekeringen, het vergroten van de financiële duurzaamheid van het basispensioen, het vergroten van de procedurele efficiëntie bij het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten en bij ontslag, en het bestrijden van armoede.

Sociaal minimum Caribisch Nederland

Ter ondersteuning van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland deden Economisch Bureau Amsterdam en SEO Economisch Onderzoek onderzoek naar de economische effecten van verhoging van het sociaal minimum. Met de door de commissie voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon in 2024 en de daaraan gerelateerde verhoging van de onderstand, kan het sociaal minimum voor alleenstaanden op korte termijn worden bereikt. Voor gezinnen met kinderen zijn aanvullende maatregelen nodig.

Bonaire is de groeibriljant van de regio

De economie van Bonaire maakt een indrukwekkende ontwikkeling door, beschrijft Koert van Buiren (Economisch Bureau Amsterdam) in het magazine Bon Bini Bonaire. Tegelijkertijd zijn er grote delen van de bevolking die niet of nauwelijks profiteren van deze ontwikkelingen. Voor verdere en bovenal inclusieve groei is het van belang dat Bonaire het eigen verdienvermogen verder ontwikkelt, zeker in de marktsector, en dat de armoede wordt bestreden.

Curaçaose voorzieningen onder steeds zwaardere druk

In een artikel in het Antilliaans Dagblad laten Martijn Mak en Koert van Buiren van Economisch Bureau Amsterdam zien hoe de bevolking zich ongunstiger ontwikkelt dan eerder werd verondersteld. Omdat de krimpende bevolking en de stijgende vergrijzing de betaalbaarheid van vitale voorzieningen onder druk zetten, moet de negatieve spiraal van economische achteruitgang en emigratie doorbroken worden.