Aanbevelingen gedaan voor hervormingen in de sociale zekerheid op Curaçao

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Economisch Bureau Amsterdam heeft in samenwerking met De Beleidsonderzoekers, SEO Economisch Onderzoek en IndigoBlue aanbevelingen gedaan voor hervormingen in de sociale zekerheid op Curaçao.

Het onderzoek benadrukt de noodzaak van een versterkt socialezekerheidsstelsel dat voorziet in een adequaat sociaal vangnet met de juiste prikkels, terwijl het financieel en maatschappelijk haalbaar en houdbaar blijft. Het voorgestelde prioritaire programma richt zich op het collectieve belang van Curaçao en streeft naar een evenwichtige benadering die de belangen van zowel werknemers als werkgevers op de lange termijn waarborgt.

Belangrijke concrete hervormingen die worden voorgesteld in de onderzoeksrapporten zijn onder andere de verhoging van de bijstand, de invoering van een werkloosheidsverzekering, verlenging van de loondoorbetalingsperiode door de werkgever bij arbeidsongeschiktheid, verhoging van de uitkering vanuit de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), verhoging van de AOV-leeftijd en koppeling ervan aan de levensverwachting.

De verschillende onderzoeksrapporten zijn hier te lezen. De verschillende rapporten hebben betrekking op de knelpunten in het huidige stelsel (deelrapport 1), voorstellen voor een nieuw stelsel (deelrapport 2), de financiële effecten van de voorstellen (deelrapport 3), de haalbaarheid en implementatie van de voorstellen (deelrapport 4) en de integratie met voorstellen voor de arbeidsmarkt (deelrapport 5).