Onze mensen

Koert van Buiren

Koert van Buiren

Koert van Buiren is partner en oprichter van Economisch Bureau Amsterdam (EBA) en is als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Koert is inhoudelijk gedreven, een ervaren manager, en heeft in verschillende directiefuncties leiding gegeven aan professionals in de zakelijke dienstverlening. Ook is hij toezichthouder in de (semi)publieke sector en treedt hij op als arbiter in economische arbitragezaken van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Koert heeft ruim 20 jaar ervaring in economisch onderzoek en advieswerk in binnen- en buitenland. Hij treedt regelmatig op als deskundige in mededingingszaken, economische schadezaken, staatssteunzaken en bij aanbestedingen. Voor Nederlandse ministeries doet hij onderzoek en adviseert hij over een breed scala van beleidsterreinen. Hij publiceert regelmatig in vakliteratuur over mededinging, staatssteun en aanbestedingen.

Koert voert regelmatig onderzoeks- en adviesprojecten uit in het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland). Hij adviseert op het gebied van economisch groeibeleid, marktordening, mededingingsbeleid, economische regulering en corporate governance. Koert beschikt over een uitgebreid netwerk van zakelijke contacten op alle eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Koert studeerde algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam en is afgestudeerd in de (internationale) macro-economie. Nadien specialiseerde hij zich in mededingingseconomie en corporate finance. Van 2008 tot 2010 werkte hij op Curaçao waar hij namens Nederland het proces van ontmanteling van de Nederlandse Antillen coördineerde en mede verantwoordelijk was voor de boedelscheiding. Tot januari 2019 was hij hoofd mededinging & marktwerking en zakelijk & financieel directeur bij SEO Economisch Onderzoek. In februari 2019 richtte hij Economisch Bureau Amsterdam op.

Naast zijn werk bij Economisch Bureau Amsterdam bekleedt Koert een nevenfunctie als lid van het bestuur van het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). COVA is een onafhankelijke organisatie met een wettelijke taak. Bestuursleden van COVA worden benoemd door de Minister van Economische Zaken.

Wilt u weten wat Koert voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met hem op: k.vanbuiren@economisch-bureau.nl
+31-(0)6-125 05 395

Afbeeldingsresultaat voor cees van gent
Cees van Gent

Cees van Gent

Cees van Gent is geassocieerd partner van Economisch Bureau Amsterdam. Hij schreef een veelgebruikt handboek op het gebied van ‘industrial economics’ en hij heeft meer dan dertig jaar ervaring met beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -uitvoering op het terrein van mededinging en economische regulering, zowel nationaal als internationaal.

Cees was medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), nu de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hij gaf leiding aan het opzetten van economische regulering van de elektriciteits- en gasmarkten in Nederland, aan de eerste mededingingsdirectie van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en aan de directie ‘Zichtbare Zorg’ bij de Inspectie Gezondheidszorg/VWS.

De laatste tien jaar heeft Cees overheden in binnen- en buitenland geadviseerd over mededinging en mededingingstoezicht in het algemeen en over marktwerking in de gezondheidszorg in het bijzonder. Zo was hij intensief betrokken bij het voorbereiden en ontwikkelen van mededingingsbeleid en -toezicht op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

In 2014 werd hij als Europees lid benoemd in het Health Care Market Inquiry panel door de Competition Commission in Pretoria Zuid-Afrika. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan een omvangrijk vijfjarig onderzoek naar de mededinging in de private gezondheidszorg in Zuid Afrika.

Cees studeerde Algemene economie aan Universiteit van Amsterdam, met als belangrijkste specialisatie Industriële Organisatie (industrial/competition economics).

Wilt u weten wat Cees voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met hem op: c.vangent@economisch-bureau.nl
+31-(0)6-396 56 440

Sjoerd Boerdijk

Sjoerd Boerdijk

Sjoerd Boerdijk is sinds mei 2020 als consultant werkzaam bij Economisch Bureau Amsterdam

Sjoerd werkt aan onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd door Economisch Bureau Amsterdam, onder meer in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo deed hij onderzoek naar het BES-fonds en naar de kosten van kinderopvang in Caribisch Nederland. Ook werkt hij aan de ontwikkeling van een Caribische database met sociale, economische en institutionele indicatoren van Caribische eilanden en ontwikkelt hij een Caribische Index die het investeringsklimaat van Caribische eilanden meet en onderling vergelijkt.

Sjoerd studeerde Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit van Maastricht. Na het afronden van zijn bachelor studie heeft Sjoerd als financieel analist gewerkt bij het bedrijf GroenLeven, marktleider in de ontwikkeling van zonneparken en zonnedaken in Nederland. Als financieel analist is Sjoerd vooral betrokken geweest bij het maken van investeringsmodellen en financiële analyses, en fungeerde daarbij als belangrijke sparringpartner van de directie.

Wilt u weten wat Sjoerd voor u kan betekenen? Neem dan contact met hem op: s.boerdijk@economisch-bureau.nl

Arthur van Dam

Arthur van Dam

Arthur is sinds januari 2021 als analist werkzaam bij Economisch Bureau Amsterdam. Hij ronde zijn bachelor Economie, Bestuur & Management aan de Universiteit Leiden af en volgde een minor Econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel volgt hij een master Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Arthur specialiseert zich in toegepast kwantitatief economisch onderzoek en econometrie. Bij Economisch Bureau Amsterdam werkt hij onder meer aan de ontwikkeling van een data-tool.

U kunt Arthur bereiken op: a.vandam@economisch-bureau.nl

Matthijs Gerritsen

Matthijs Gerritsen

Matthijs Gerritsen is geassocieerd partner van Economisch Bureau Amsterdam . Hij is oprichter en eigenaar van het ontwikkelingsbureau Sofiris. Sofiris ontwikkelt op maat gemaakte data-, analyse- en webtools voor overheden en bedrijven en ten behoeve van onderzoeks- en adviesprojecten die Economisch Bureau Amsterdam en Sofiris gezamenlijk uitvoeren. Zo hebben Economisch Bureau Amsterdam en Sofiris samen de Caribbean Investment Climate Index (CICI), en de online tool Caribbean Analytics and Statistics (CAS) ontwikkeld, die in April 2021 wordt gelanceerd.

Matthijs is toegepast econometrist en is gespecialiseerd in het tastbaar maken van het verhaal achter de cijfers; in modellen, dashboards en tools. Tevens heeft hij ruime ervaring in het ontwikkelen van scenarioanalyses, zoals stresstesten en businesscase analyses. Ook houdt Matthijs zich intensief bezig met kunstmatige intelligentie (‘deep learning’), en het ontwikkelen van speltheoretische modellen.

U kunt Matthijs bereiken via : info@economisch-bureau.nl