Martijn Mak

<< Naar onze mensen

Martijn Mak

Martijn Mak werkt als consultant bij Economisch Bureau Amsterdam. Martijn heeft verschillende onderzoeken gedaan voor de Rijksoverheid en lokale overheden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in Caribisch Nederland. Zo heeft hij de digitale infrastructuur in Caribisch Nederland in kaart gebracht en onderzocht hij de economische effecten van verhuurdersubsidie in Caribisch Nederland. Ook voerde hij verschillende onderzoeken uit voor de landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en evalueerde hij de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, de Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten, en de Protocollen Aruba-Nederland. Verder deed hij onderzoek voor een macro-economisch actieplan voor Curaçao en bracht hij de sociaaleconomische effecten van vakantiewoningen op Aruba in kaart.

Martijn heeft uitgebreide kwantitatieve ervaring en heeft verschillende mededingings- en staatssteunrechtelijke doorrekeningen uitgevoerd, in het bijzonder Market Economy Operator (MEO)-toetsen. Verder ontwikkelt en beheert hij de data-tool Caribbean Analytics and Statistics (CAS).

Martijn is afgestudeerd econoom en econometrist. Tijdens zijn bachelor Econometrie voltooide hij ook het eerste jaar van Economie en Bedrijfseconomie en verbreedde hij zich in de richting van de Algemene Economie. Zowel zijn bachelor Econometrie als zijn master Economie volgde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en beide rondde hij cum laude af. Het onderzoek voor zijn afstudeerscriptie is gepubliceerd in het tijdschrift Sustainability.

U kunt Martijn bereiken op: m.mak@economisch-bureau.nl