Martijn Mak

<< Naar onze mensen

Martijn Mak

Martijn Mak werkt als consultant bij Economisch Bureau Amsterdam. Hij heeft verschillende werkzaamheden verricht voor de uitbreiding en ontwikkeling van de data-tool Caribbean Analytics and Statistics (CAS). Daarnaast werkt hij mee op andere onderzoeks- en adviesprojecten van EBA.

Martijn is afgestudeerd econoom en econometrist. Tijdens zijn bachelor Econometrie voltooide hij ook het eerste jaar van Economie en Bedrijfseconomie en verbreedde hij zich in de richting van de Algemene Economie. Zowel zijn bachelor Econometrie als zijn master Economie volgde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en beide rondde hij cum laude af. Voor zijn afstudeerscriptie bracht hij in opdracht van Troostwijk Auctions in kaart wat de effecten van tweedehands handel zijn op de uitstoot van broeikasgassen. Dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Sustainability.

U kunt Martijn bereiken op: m.mak@economisch-bureau.nl