Specialisaties

Een mededingingszaak win je met harde analytische feiten en met goede argumentatie. Wij helpen bedrijven, advocaten, overheden en mededingingsautoriteiten op het gebied van: kartel(schade), fusie & overname, misbruik van economische macht, staatssteun, aanbestedingen, markt & overheid en regulering. Dat doen we met:

  • Economisch en econometrisch onderzoek
  • Economische argumentatie
  • Advies bij het schrijven van pleitnota’s
  • Optreden als getuige-deskundige
  • Second opinions

Onze mensen kennen het vakgebied en hebben uitgebreide ervaring in mededingingszaken in binnen- en buitenland. Wilt u weten of we u kunnen helpen? We voeren graag een oriënterend en vertrouwelijk gesprek.

Heeft uw bedrijf schade geleden? Of heeft u te maken met een schadeclaim? Wij voeren economische schade-analyses uit waarmee u stevig staat in de rechtszaal en in schikkingsprocedures. Onze mensen hebben uitgebreide ervaring met het berekenen, beargumenteren en beoordelen van economische schades. In mededingingszaken, aanbestedingen, misbruik van economische machtsposities en bij onrechtmatig handelen door de overheid.

Wij kunnen u helpen met economische schadeberekeningen en het beoordelen van schadeclaims.

Heeft uw bedrijf plannen voor een investering of een andere koers? En wilt u inzicht hebben in de financiële gevolgen daarvan? Wij kunnen een helder model voor u opstellen waarmee u inzicht krijgt in alle kosten, baten, risico’s en onzekerheden. U kunt onze modellen gebruiken voor het optimaliseren van uw investering of bedrijfsplan.

Heeft u behoefte aan een waardering van uw bedrijf, contract of activa? Wij kunnen waarderingen voor u uitvoeren op basis van geaccepteerde methoden.

Of wilt u weten hoe uw organisatie – bedrijf, gemeente of instelling – presteert ten opzichte van uw peers? Wij kunnen een benchmarkanalyse uitvoeren met het doel te achterhalen waar u uw organisatie kan verbeteren.

De zorgsector in Nederland heeft te maken met een complexe mix van sturende overheidsregelgeving en prikkels door gereguleerde marktwerking. En daarnaast is de sector onderhevig aan autonome vraag- en aanbodontwikkelingen. Denk aan veranderingen op de arbeidsmarkt of aan ontwikkelingen in toegepaste technologie en nieuwe geneesmiddelen.

Heeft u te maken met vraagstukken over marktwerking of concurrentie in de zorg, neem dan contact op. Wij hebben ervaring in binnen- en buitenland op deze terreinen, en kunnen u helpen met marktwerkingsanalyses en mededingingsvraagstukken. Ook met praktisch advies over wat wel en wat niet geoorloofd is door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Lees meer over onze ervaring en werkzaamheden in het Caribisch gebied.

Heeft u ondersteuning nodig op een van deze gebieden? Neem contact met ons op.