Caribisch gebied

Sinds 2010 zijn Curaçao en St. Maarten – net als Aruba – autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn sindsdien gemeenten van Nederland. Het streven was om de Caribische delen van het Koninkrijk bij aanvang van de nieuwe constitutionele status, een gezonde startpositie en perspectief op sociaaleconomische ontwikkeling te bieden. Dit is maar in beperkte mate gelukt. Alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk staan nog steeds voor grote economische, sociale, bestuurlijke en financiële uitdagingen. Uitdagingen die de komende jaren focus en vastberadenheid vergen van alle overheden in het Koninkrijk.

Wij helpen de oorzaken van de economische problemen te achterhalen, oplossingen en beleid te ontwikkelen, en deze te implementeren. Onze mensen hebben kennis van de economieën van alle eilanden en beschikken over nuttige data en informatie. Zij kennen de achtergrond van de constitutionele hervormingen en beschikken over een uitgebreid netwerk van zakelijke contacten bij de overheden en in het bedrijfsleven. Zij kennen de cultuur en spreken de taal.

Werk dat onze mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben uitgevoerd:

 • Ontwikkeling van een online data-tool voor de Caribische regio: CARIBBEAN ANALYTICS and STATISTICS
 • Advies over het BES-fonds
 • Benchmark (sociaal, economisch, financieel, institutioneel) van Curaçao, Aruba en Sint Maarten met andere landen in de Caribische regio
 • Onderzoek naar de economische potentie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland
 • Financieel-economische stress-testen
 • Interim-management bij de Colleges financieel toezicht
 • Onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkelingen in het Caribische deel van het Koninkrijk tussen 2010-2018
 • Advies over een integrale groeistrategie voor Curaçao (economische groei, houdbare overheidsfinanciën en een efficiënt overheidsapparaat)
 • Onderzoek naar connectiviteit en de mogelijkheid van een public service obligation in luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk
 • Evaluatie van het Fondo Desaroyo Aruba (FDA)
 • Ontwikkeling van een macro-economisch model voor Aruba
 • Onderzoek naar de werking van telecommarkten in Bonaire, St. Eustatius en Saba
 • Onderzoek naar en advies over prijs- en mededingingsbeleid in Curaçao, Aruba, St. Maarten en Bonaire
 • Advies over beleid gericht op beheersing van prijzen van levensmiddelen
 • Onderzoek naar de potentie van Curaçao, Aruba en Bonaire om als hub te fungeren in de handel tussen de EU en LATAM
 • Onderzoek naar en advies over corporate governance bij overheids NV’s
 • Advies over de opzet van de nieuwe energiebedrijven op Saba en St. Eustatius, de verduurzaming van energie en verlaging van de energiekosten

Ook ondersteunen wij (overheids)bedrijven in het Caribische deel van het Koninkrijk met financiële analyses en strategisch advies.

Meer weten?