Caribisch gebied

Sinds 2010 zijn Curaçao en St. Maarten – net als Aruba – autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn sindsdien gemeenten van Nederland. Het streven was om de Caribische delen van het Koninkrijk bij aanvang van de nieuwe constitutionele status, een gezonde startpositie en perspectief op sociaaleconomische ontwikkeling te bieden. Dit is maar in beperkte mate gelukt. Alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk staan nog steeds voor grote economische, sociale, bestuurlijke en financiële uitdagingen. Uitdagingen die de komende jaren focus en vastberadenheid vergen van alle overheden in het Koninkrijk.

Wij helpen de oorzaken van de economische problemen te achterhalen, oplossingen en beleid te ontwikkelen, en deze te implementeren. Onze mensen hebben kennis van de economieën van alle eilanden en beschikken over nuttige data en informatie. Zij kennen de achtergrond van de constitutionele hervormingen en beschikken over een uitgebreid netwerk van zakelijke contacten bij de overheden en in het bedrijfsleven. Zij kennen de cultuur en spreken de taal.

Werk dat onze mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben uitgevoerd (per thema):

 • Ontwikkeling van een online data-tool voor de Caribische regio: CARIBBEAN ANALYTICS and STATISTICS
 • Ontwikkeling van een macro-economisch model voor Aruba
 • Financieel-economische stress-testen

 • Benchmark (sociaal, economisch, financieel, institutioneel) van Curaçao, Aruba en Sint Maarten met andere landen in de Caribische regio
 • Onderzoek naar de economische potentie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland
 • Onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkelingen in het Caribische deel van het Koninkrijk tussen 2010-2018
 • Advies over een integrale groeistrategie voor Curaçao (economische groei, houdbare overheidsfinanciën en een efficiënt overheidsapparaat)
 • Onderzoek naar de potentie van Curaçao, Aruba en Bonaire om als hub te fungeren in de handel tussen de EU en Latijns Amerika

 • Interim-management en andere werkzaamheden voor de Colleges financieel toezicht
 • Advies over het BES-fonds
 • Evaluatie van het Fondo Desaroyo Aruba (FDA)
 • Onderzoek naar en advies over corporate governance bij overheids-NV’s
 • Evaluatie volgens de Rijkswet financieel toezicht
 • Evaluatie van de schuldsanering van Curaçao en Sint Maarten, de Rijkswet financieel toezicht en het Protocol Aruba-Nederland

 • Advies over beleid gericht op beheersing van prijzen van levensmiddelen
 • Onderzoek naar en advies over prijs- en mededingingsbeleid in Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire
 • Onderzoek naar de invoering van een verhuursubsidie in Caribisch Nederland
 • Onderzoek naar de bekostiging van kinderopvang in Caribisch Nederland
 • Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om woonlasten te verlagen in Caribisch Nederland
 • De doorrekening van koopkrachteffecten van beleidsmaatregelen in Caribisch Nederland
 • Ondersteuning van de commissie sociaal minimum voor Caribisch Nederland

 • Onderzoek naar het ondernemersklimaat van Aruba en Sint Maarten
 • Onderzoek naar de sociale zekerheid op Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • Onderzoek naar het subsidiebeleid van Aruba
 • Onderzoek naar de arbeidsmarkt van Sint Maarten

 • Onderzoek naar connectiviteit en de mogelijkheid van een public service obligation in luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk
 • Onderzoek naar de werking van telecommarkten in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Advies over de opzet van de nieuwe energiebedrijven op Saba en Sint Eustatius, de verduurzaming van energie en verlaging van de energiekosten
 • Onderzoek naar de effecten van vakantieverhuur op Aruba

Deze pagina bevat onderzoeksrapporten van ons werk.

Ook ondersteunen wij (overheids)bedrijven in het Caribische deel van het Koninkrijk met financiële analyses en strategisch advies.

Meer weten?