Rapporten en artikelen

Nederlanders werken niet weinig, maar verdelen uren ongelijk
Publicatie in ESB

Caribbean Investment Climate Index 2023
Gepubliceerd in onder andere The Daily Herald, investinaruba.com en Dossier Koninkrijksrelaties.

Vacation home rentals and carrying capacity
Rapport in opdracht van het Land Aruba

Groeibriljant van de regio
Publicatie in Bon Bini Magazine (p. 22)

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Aruba: Hervormingsvoorstellen Landspakket E1 en E4
Rapport in opdracht van het Land Aruba en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Modernisering en versterking socialezekerheidsstelsel Aruba (Landspakket E.4.2)
Rapport in opdracht van het Land Aruba en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Subsidiebeleid Aruba: Knelpunten, aanbevelingen en implementatie
Rapport in opdracht van het Land Aruba en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Spurring entrepreneurship in Sint Maarten: State of play, policy options and implementation
Rapport in opdracht van het Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications (Sint Maarten) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Caribbean Investment Climate Index 2022: investeringsklimaat Aruba en Curaçao blijft aantrekkelijk ondanks zware impact COVID-19
Gepubliceerd in Antilliaans Dagblad en Dossier Koninkrijksrelaties

Ondernemings- en investeringsklimaat Aruba
Rapport in opdracht van het Land Aruba en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen: A (in rapport), B, C1, C2, C3, C4

Environmental Externalities of Secondhand Markets—Based on a Dutch Auctioning Company
Publicatie in Sustainability

Nieuwe index meet investeringsklimaat in de Caribische regio
Publicatie in ESB

BES-fonds: ontwikkeling, verbetering en coördinatie
Rapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

COVID-19 treft Caribische deel Koninkrijk hard
Publicatie in ESB

Kleine eilanden, grote uitdagingen
Rapport in opdracht van de vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Health Market Inquiry
Rapport in opdracht van de Competition Commission van Zuid-Afrika