Protocollen Aruba-Nederland leveren belangrijke bijdrage aan verbetering overheidsfinanciën

Het financieel toezicht op Aruba heeft een bijdrage geleverd aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land en aan transparantie met betrekking tot de overheidsfinanciën. De afspraken over uitwerking invulling van inschrijving door Nederland op geldleningen van Aruba zijn niet gerealiseerd. Verder is het financieel beheer van Aruba niet op orde en zwak.