Te weinig bijstandsbudget voor Den Haag in 2017, 2018 en 2019

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Gemeente Den Haag heeft te weinig bijstandsbudget ontvangen in de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit oordeelde de rechter in een rechtszaak tussen de gemeente Den Haag en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor baseerde de rechter zich onder meer op een beoordeling van Economisch Bureau Amsterdam (EBA).

EBA toonde aan dat de gemeente nadeel kan ondervinden van de structuur van het model waarmee de gemeentelijke bijstandsbudgetten worden berekend. Dit model doet zijn berekeningen namelijk per huishouden, waarvoor het de aanname moet doen dat deze huishoudens geïsoleerde eenheden zijn. Hierdoor kunnen er fouten op gemeenteniveau ontstaan. Analyses in opdracht van de gemeente Den Haag tonen aan dat de tekorten samenhangen met factoren waarop de gemeente geen invloed heeft.

De uitspraak is hier te lezen.