Evaluatie van de Mededingingswet en -autoriteit op Curaçao: bereikte resultaten en toekomstige verbeteringen

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In 2016 trad de Landsverordening inzake concurrentie (Lvic) in werking en werd de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) opgericht. Curaçao was daarmee het eerste eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk met een mededingingswet en een concurrentiewaakhond.

Economisch Bureau Amsterdam evalueerde in opdracht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao het mededingingstoezicht in de periode 2016-2023. Het evaluatieonderzoek laat zien dat de FTAC een actieve, professionele concurrentiewaakhond is die in zijn jonge bestaan veel gedaan heeft aan voorlichting aan het bedrijfsleven en de bevolking, informatievoorziening en ontwikkeling van interne en externe procedures. Mede vanwege haar nog korte bestaan en de teruglopende budgetten zijn harde, voor de bevolking merkbare resultaten tot nu toe nog beperkt gebleven.

Mededingingstoezicht is van groot belang in een kleine economie waar vaker sprake is van economische machtsposities en het gevaar kartelvorming om de hoek ligt. Voor de komende periode kan de FTAC haar effectiviteit vergroten onder meer door:

  • Consumentenbescherming toe te voegen aan het takenpakket van de FTAC zodat in de toekomst Curaçao beschikt over een Marktautoriteit die beide toezichtsvelden (mededinging, consumentenbescherming) dekt;
  • Intensievere samenwerking aan te gaan met de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Aruba Fair Trade Authority (AFTA), de Regulatory Authority of Curaçao (RAC), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Fundashon pa Konsumidó (FpK);
  • Het budget van de FTAC terug te brengen naar het niveau van 2018;
  • Een actievere houding aan te nemen ten aanzien van concurrentieverstorend overheidsbeleid;
  • Een eenvoudige clementieregeling te ontwerpen en te implementeren; en
  • De drempel voor het melden van concentraties te verlagen, te onderzoeken of materiële concentratietoetsing wenselijk en uitvoerbaar is, en omkering van bewijslast en filing fees te introduceren.

Het evaluatierapport vind je hier.