Hervorming Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt Aruba

In samenwerking met De Beleidsonderzoekers deed Economisch Bureau Amsterdam (EBA) onderzoek naar de sociale zekerheid van Aruba. Verschillende concrete voorstellen zijn gedaan waarmee het socialezekerheidsstelsel van Aruba wordt gemoderniseerd. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, hebben de Beleidsonderzoekers en EBA op verzoek van de opdrachtgevers een integraal programma van hervormingen opgesteld op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

Arubaanse subsidiestelsel is toe aan een hervorming

Er bestaan aanzienlijke knelpunten in het subsidiestelsel van Aruba, zo blijkt uit onderzoek van Economisch Bureau Amsterdam (EBA). Aruba wordt aanbevolen een nieuw subsidiestelsel in te richten waarin subsidieverstrekking beter wordt afgewogen, instellingen meer vrijheid krijgen bij de besteding van subsidies, en er wordt geëvalueerd op effectiviteit en doelmatigheid. EBA heeft tevens voorstellen gedaan voor hoe dit succesvol geïmplementeerd kan worden.