Blog

Bonaire is de groeibriljant van de regio

De economie van Bonaire maakt een indrukwekkende ontwikkeling door, beschrijft Koert van Buiren (Economisch Bureau Amsterdam) in het magazine Bon Bini Bonaire. Tegelijkertijd zijn er grote delen van de bevolking die niet of nauwelijks profiteren van deze ontwikkelingen. Voor verdere en bovenal inclusieve groei is het van belang dat Bonaire het eigen verdienvermogen verder ontwikkelt, zeker in de marktsector, en dat de armoede wordt bestreden.

Curaçaose voorzieningen onder steeds zwaardere druk

In een artikel in het Antilliaans Dagblad laten Martijn Mak en Koert van Buiren van Economisch Bureau Amsterdam zien hoe de bevolking zich ongunstiger ontwikkelt dan eerder werd verondersteld. Omdat de krimpende bevolking en de stijgende vergrijzing de betaalbaarheid van vitale voorzieningen onder druk zetten, moet de negatieve spiraal van economische achteruitgang en emigratie doorbroken worden.

Hervorming Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt Aruba

In samenwerking met De Beleidsonderzoekers deed Economisch Bureau Amsterdam (EBA) onderzoek naar de sociale zekerheid van Aruba. Verschillende concrete voorstellen zijn gedaan waarmee het socialezekerheidsstelsel van Aruba wordt gemoderniseerd. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, hebben de Beleidsonderzoekers en EBA op verzoek van de opdrachtgevers een integraal programma van hervormingen opgesteld op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

Arubaanse subsidiestelsel is toe aan een hervorming

Er bestaan aanzienlijke knelpunten in het subsidiestelsel van Aruba, zo blijkt uit onderzoek van Economisch Bureau Amsterdam (EBA). Aruba wordt aanbevolen een nieuw subsidiestelsel in te richten waarin subsidieverstrekking beter wordt afgewogen, instellingen meer vrijheid krijgen bij de besteding van subsidies, en er wordt geëvalueerd op effectiviteit en doelmatigheid. EBA heeft tevens voorstellen gedaan voor hoe dit succesvol geïmplementeerd kan worden.

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.