Bonaire is de groeibriljant van de regio

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

De economie van Bonaire maakt een indrukwekkende ontwikkeling door, beschrijft Koert van Buiren (Economisch Bureau Amsterdam) in het magazine Bon Bini Bonaire (link). Vergeleken met andere Caribische landen en gebieden wordt Bonaire gekenmerkt door sterke economische groei, een hoog bbp per hoofd, lage werkloosheid en een relatief diverse economie. Deze gunstige economische ontwikkelingen leidden ertoe dat men zich steeds vaker veilig en tevreden voelt.

Tegelijkertijd zijn er grote delen van de bevolking die niet of nauwelijks profiteren van deze ontwikkelingen. Vergeleken met ontwikkelde economieën heeft Bonaire veel armoede en een hoge inkomensongelijkheid, en werknemers in marktsectoren verdienen beduidend minder dan werknemers in dienst van de overheid.

Voor verdere en bovenal inclusieve groei is het van belang dat Bonaire het eigen verdienvermogen verder ontwikkelt, zeker in de marktsector, en dat de armoede wordt bestreden.