Hervorming Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt Aruba

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In samenwerking met De Beleidsonderzoekers deed Economisch Bureau Amsterdam onderzoek naar de sociale zekerheid van Aruba. Het huidige Arubaanse stelsel van sociale zekerheid biedt in onvoldoende mate een adequaat sociaal vangnet en bevat onvoldoende prikkels tot activering en tot preventie van arbeidsongeschiktheid. Verschillende concrete voorstellen zijn gedaan waarmee het socialezekerheidsstelsel van Aruba wordt gemoderniseerd. Doorrekening van de financiële effecten maakt duidelijk dat deze hervormingen structurele publieke besparingen opleveren, zonder hogere kosten voor werkgevers, en leiden tot verbeterde arbeidsproductiviteit. De hervormingen zijn getoetst bij sociale partners en stakeholders en er is een implementatietraject uitgestippeld.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, hebben de opdrachtgevers (Aruba en het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Beleidsonderzoekers en Economisch Bureau Amsterdam verzocht een beleidsdocument op te stellen met een integraal programma van hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. De inhoud hiervan is in september gepresenteerd en besproken tijdens een congres met sociale partners, stakeholders, deskundigen, ambtenaren en bestuurders. Hiermee is het maatschappelijk debat op Aruba gestart over de modernisering van het stelsel van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

De rapporten met de resultaten zijn hier te lezen.