EBA presenteert resultaten onderzoek vakantiewoningen Aruba

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In aanwezigheid van minister Geoffrey Wever van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling van Aruba heeft Economisch Bureau Amsterdam (EBA) op maandag 22 mei op de Universiteit van Aruba de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar vakantiewoningen (hierna: VHR’s, vacation home rentals).

Het onderzoek bracht de economische effecten van de VHR-sector in kaart, en inventariseerde beleidsopties om de sector beter te reguleren.

Voordelen van de VHR-sector zijn onder meer de economische bijdrage en de mogelijkheid die vakantieverhuur biedt aan het brede publiek om extra inkomen te verdienen. Een belangrijk nadeel is de druk op de woningmarkt.

De Arubaanse VHR-sector is omvangrijk en biedt zelfs meer kamers dan de hotelsector. Hierdoor zorgt de sector voor hoge toeristische inkomsten. De keerzijde is dat het aantal VHR’s in verhouding tot de totale woningvoorraad hoog is: er zijn meer dan vierduizend VHR’s tegen een voorraad van ongeveer 39 duizend woningen. Doorgaans bieden investeerders deze VHR’s aan, en niet het brede publiek.

Wereldwijd zijn er verschillende beleidsopties bekend, die in zwaarte uiteenlopen van het opleggen van huisregels tot een volledig verbod. De geschiktheid van de maatregelen is afhankelijk van de beleidsdoelen: sommige bestemmingen willen de toeristische druk in het algemeen terugdringen, terwijl andere bestemmingen vooral de druk op de woningmarkt of overlast en misdragingen willen verminderen. Op Aruba is de bevolking positief over de toeristische sector in het algemeen, maar maakt men zich zorgen over de betaalbaarheid van huizen. Hierdoor lijken maatregelen die de druk op de woningmarkt verlichten het meest passend.

Op basis van dit onderzoek gaat de minister de komende tijd beleid ontwikkelen. Hij gaat dat doen in nauwe samenspraak met belanghebbenden, zo zei hij tijdens de presentatie toe.

Het rapport is hier te lezen.