Nieuwe systematiek voor kinderopvangsubsidies

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkelde Economisch Bureau Amsterdam (EBA) een nieuwe systematiek voor de bekostiging van kinderopvang in Caribisch Nederland.

De systematiek volgt op uitgebreid onderzoek naar de kosten van kinderopvang op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba dat EBA de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Met deze nieuwe systematiek kan het ministerie van SZW de voor goede en toegankelijke kinderopvang benodigde subsidies vaststellen. De systematiek die EBA heeft ontwikkeld houdt rekening met verschillen in kosten tussen de drie eilanden en tussen verschillende soorten kinderopvang. Met deze systematiek gaan de meeste kinderopvangorganisaties er financieel op vooruit.

De systematiek is zo ontworpen dat deze goed uitvoerbaar is. EBA heeft aan het ministerie van SZW een bekostigingsmodel geleverd waarmee voor iedere kinderopvangorganisatie op de drie eilanden de benodigde subsidie kan worden berekend.

Het rapport vind je hier.