Scheepsregisters Nederland en Curaçao hebben economische waarde van € 1,9 mrd. en NAf. 7,6 mln.

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

De economische bijdrage van het Nederlandse scheepsregister is € 1,89 miljard, of 0,19 procent van het bbp. Dit komt overeen met 11.400 banen, of 0,11 procent van de werkgelegenheid. Van het scheepsregister van Curaçao is de economische bijdrage Afl. 7,6 miljoen, of 0,13 procent van het bbp. Het Curaçaose register houdt verband met 65 banen, of 0,11 procent van de werkgelegenheid. Dit heeft Economisch Bureau Amsterdam berekend in opdracht van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

Zeeschepen die zich ingeschreven hebben in in het scheepsregister van een bepaalde staat, mogen de vlag voeren van die staat. Daarvoor moet het schip een wezenlijke band hebben met die staat. Vaak kiezen reders om strategische redenen voor een bepaalde vlag.

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn er twee scheepsregisters, dat van Nederland en dat van Curaçao. Schepen in beide registers voeren de Nederlandse Koninkrijksvlag, maar er gelden verschillende regels en verdragen voor beide registers en de registers zijn verschillend georganiseerd. Verder hebben beide registers verschillende reputaties.

Een scheepsregister genereert directe economische impact via de activiteiten van reders aan wal en op zee en via de administratie van het register. Daarnaast werkt de directe impact door in de rest van de economie.

In alternatieve scenario’s met verbeterde scheepsregisters kan de economische impact hoger zijn: € 2,07 miljard (0,21 procent van het bbp) en 12.400 banen (0,12 procent van de werkgelegenheid) voor Nederland en Afl. 19,7 miljoen (0,35 procent van het bbp) en 165 banen (0,27 procent van de werkgelegenheid) voor Curaçao. De aantallen schepen in de registers zijn de laatste jaren namelijk aan het dalen. Dit geldt voor beide registers, maar in het bijzonder voor dat van Curaçao.

De rapporten zijn hier te lezen.