Met investeringsfonds kunnen achterstanden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter worden weggewerkt

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontvangen van de Rijksoverheid een vrije uitkering voor de bekostiging van eilandelijke overheidstaken. Bij het bepalen van de hoogte van deze jaarlijkse uitkering wordt geen rekening gehouden met demografische en economische ontwikkelingen, terwijl dergelijke ontwikkelingen wel van invloed zijn op de kosten van de eilandelijke taken. Ook steekt de ontwikkeling van de vrije uitkering schril af bij de ontwikkeling van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland. De vrije uitkering is aan revisie toe.

Economisch Bureau Amsterdam bracht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de financiële stromen tussen het Rijk en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in beeld en ontwikkelde een nieuwe systematiek voor de groei van vrije uitkering uit het BES-fonds. Ook bracht Economisch Bureau Amsterdam advies uit over hoe uitvoering gegeven kan worden aan het voorstel van de Raad van State om het BES-fonds uit te breiden met een investeringsfonds. Met dit investeringsfonds kunnen – mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan – achterstanden effectiever en doelmatiger worden weggewerkt. Lees hier het hele rapport.