Koopkrachtmodel voor Aruba

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

In opdracht van Minister Geoffrey Wever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling en de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEACI), ontwikkelt Economisch Bureau Amsterdam (EBA) een koopkrachtmodel voor Aruba. Dit model zal worden gebruikt voor beleidsvoering en brengt de verwachte effecten in kaart van beleidsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens in Aruba. Het project bestaat uit twee fasen: in de eerste fase ontwikkelt EBA het model, terwijl de tweede fase bestaat uit training aan DEACI over de toepassing. Dit initiatief draagt bij aan de ontwikkeling van effectief beleid en daarmee aan de verbetering van de sociaaleconomische situatie op Aruba.