Horecasector heeft ruimte om personeelstekorten aan te pakken met een betere beloning

Geplaatst door Economisch Bureau Amsterdam op

Al voor de coronacrisis sprak men van personeelstekorten in de horecasector, schrijft Martijn Mak (Economisch Bureau Amsterdam) in een artikel op het blog van de ESB. Cijfers impliceren dat de sector in staat is die tekorten zelf aan te pakken. Zo bleven de lonen in de Nederlandse horeca sinds 2010 achter op die in de rest van de economie, terwijl de winstmarges een stijging vertoonden en het aantal horecavestigingen in de afgelopen jaren sterk toenam.

De overheid moet terughoudend zijn om in te grijpen in de arbeidsmarkt om personeelstekorten aan te pakken. In verschillende sectoren zullen werkgevers zelf in staat zijn om personeel aan te trekken door beter te belonen. Wel zullen betere beloningen de groei aan bedrijven en vestigingen kunnen afremmen. Dat is echter een natuurlijke wisselwerking tussen vraag en aanbod.

Lees het hele blog hier.