Tom Smits

<< Naar onze mensen

Tom Smits

Tom Smits is senior manager bij Economisch Bureau Amsterdam en heeft ruim 10 jaar ervaring in economisch onderzoek, advies en het leiden van projecten. Hij leidde projecten en werkte op veel verschillende beleidsterreinen, zoals mededinging, innovatie, bedrijvenbeleid, zorg, sociale zekerheid, arbeid, toerisme en internationale economie.

Tom is gespecialiseerd in het ontwikkelen van (financieel)-economische modellen, waaronder input-outputmodellen, voor het berekenen van economische effecten (toegevoegde waarde en werkgelegenheid) van overheidsinvesteringen en -beleid. Hiermee voerde hij diverse kostenbatenanalyses en effectenstudies uit.

Daarnaast is Tom bedreven in het (econometrisch) analyseren van microdata. Voor verschillende beleidsevaluaties verzorgde hij de econometrische analyses. Ook werkte hij mee aan de doorontwikkeling van het verdeelmodel voor het participatiebudget van gemeenten en aan projecten omtrent internationale handel en handelsakkoorden.

Tom studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Tot oktober 2022 werkte Tom als senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Sinds november 2022 is Tom als senior manager verbonden aan Economisch Bureau Amsterdam.

Contactgegevens:
t.smits@economisch-bureau.nl
+31-(0)6-29 28 27 77